WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE MKS MYSŁOWICE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE MKS MYSŁOWICE

Zarząd MKS Mysłowice zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU:

17 kwietnia 2019 r. w budynku przy ul. Gwarków 13 w Mysłowicach

POCZĄTEK OBRAD: w I terminie godz.18:30 w II terminie godz. 19:00

Prawo udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ma wyłącznie członek MKS Mysłowice i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek MKS Mysłowice zaproszony na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania. 
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu MKS Mysłowice z działalności za okres 4-letniej kadencji. 
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MKS z działalności za okres 4-letniej kadencji. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej.
 9. Zgłoszenie kandydatów i wybory do nowych władz MKS Mysłowice oraz komisji rewizyjnej. 
 10. Ogłoszenie wyników wyborów. 
 11. Wolne wnioski, oświadczenia ,dyskusja.
 12. Zamknięcie Zebrania.

Zarząd MKS Mysłowice. 

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości